Formáty grafických súborov

Úvod

V tejto časti spomeniem niektoré grafické formáty, ktoré využívajú bezstratovú kompresiu na ukladanie svojich dát. Vzhľadom na to, že asi každý jeden z nich používa takúto kompresiu ako hlavnú (BMP, PCX, GIF, FLI, ...), alebo ako doplnkovú (JPEG), budem sa zaoberať iba prvou skupinou.

Aj keď predpokladám, že v dnešnej dobe už asi nikto nebude programovať vlastný prehliadač obrázkov a ak hej, tak využije štandardné knižnice, pokúsim sa čo najvernejšie po popísať vnútornú štruktúru formátu ako aj jeho spôsob ukladania dát. Budem sa snažiť dodržiavať syntax jazyka C, pokiaľ to bude možné.

Formáty

V prípade potreby je možné túto množinu formátov rozšíriť.

BMP PCX GIF FLI