Dokumenty

Tu nájdete zoznam dokumentov týkajúcich sa tohto projektu.

Prezentácie

Diplomový seminár

seminar01. [ps] [pdf]

seminar02. [ps] [pdf]

Predobhajoba

Predobhajoba diplomových prác sa konala dňa 01.09.2002 v posluchárni A FMFI UK.

predobhajoba. [sxi] [ppt] [html]

Práca

Tu nájdete dokumenty k mojeje práci ako aj samotn prácu, ktorú som vylačil, zviazal a odovzdal (ale to je ešte budúcnosť)

dipl. [pdf]

ucebnica. [html]

Objahoba

Obhajoba diplomových prác sa konala dňa 06.06.2002 v miestosti M116 na FMFI UK.

obhajoba. [pdf] [ps]
posudok- [veduci.doc] [oponent.doc]


Peter Hudec - January 7, 2003 - $id: documents.xml